HrCell
cv@hrcell.az
Store Manager

ASBC" MMC Şirkəti (iSpace mağazalar şəbəkəsi) “Mağaza müdiri” vakansiyasına işə qəbul elan edir.
 

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Satış planının icrası
 • Mağazanın personalı üzərində operativ rəhbərliyi və idarəetməni həyata keçirmək;
 • Cari tapşırıqları həll etmək, personalın öz vəzifə təlimatlarının və digər daxili normativ sənədlərin tələblərini dəqiq yerinə yetirmələrini təşkil etmək və nəzarət etmək;
 • Satış nöqtələrindən və alıcılarından daxil olan hər bir informasiyaya operativ reaksiya vermək;
 • Alıcılara keyfiyyətli xidmətin təşkil olunmasına nəzarət etmək;
 • Personalın daxili nizam-intizam qaydalarına əməl etmələrinə nəzarət etmək
 • Satış prosesinin təşkilində mağazanın sıravi və digər personalının işini tənzimləmək;
 • Kassa aparatı ilə işin həyata keçirilməsi və kassa intizamına riayət edilməsi;
 • Mağazada gündəlik tapşırıqların açıqlanması və nəzarəti;
 • Təlim məqsədi ilə işçi heyəti ilə gündəlik görüşlərin keçirilməsi, effektiv satış metodlarının işlənib hazırlanması;
 • Merçandayzinq qaydalarına riayət edilməsi və onlara nəzarət edilməsi;

Əsas tələblər:

• Mağaza müdiri kimi iş təcrübəsi - 3 il

• Satış sahəsində təcrübə - İT avadanlıqların satışı ilə məşğul olan mağazalarda - tələb olunur.

• Səlis ünsiyyət bacarıqları

• Apple məhsulları haqqında bilik

• Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq qabiliyyəti

Biz nə təklif edirik?

• İT avadanlıqları bazarında 1 nömrəli brendlə işləmək imkanı

• Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydiyyat və sosial təminatlar.

• Apple tərəfindən beynəlxalq təlimlər ;

Maraqlanan şəxslərdən CV-lərini recruitment@asbc.az elektron ünvanına “Mövzu” hissəsində vakansiyanı qeyd etməklə göndərmələri xahiş olunur.

Сеть магазинов Apple Premium Reseller iSpace в Азербайджане объявляет набор на вакансию «Менеджер-магазина».

Мы ищем харизматичного, ответственного и целеустремленного работника с опытом активного обслуживания покупателей и сильными административными навыками

Основные обязанности:

• Ежемесячное планирование выполнения плана продаж

• Определение потребности в обучении персонала и подача заявки на организацию обучающего мероприятия;

• Оценка персонала по рабочим процессам и предоставление обратной связи руководителю, HR;

• Постановка и контроль ежедневных задач в магазине;

• Проведение ежедневных встреч с персоналом с целью обучения, отработки эффективных методов продаж;

• Управление порядком товаров и остатками на складе, движением товаров

• Соблюдение и контроль за выполнением стандартов работы магазина;

• Осуществление работы с кассовым аппаратом и соблюдение кассовой дисциплины;

• Соблюдение и контроль правил мерчандайзинга;

• Обеспечение операционной деятельности магазина в соответствии с законодательством (соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности);

Требования:

 • Опыт работы менеджером магазина- 2 года
 • Опыт работы в продажах – в магазинах по продаже техники- преимущественно
 • Хорошие коммуникативные навыки, грамотная речь, навыки управления персоналом;
 • Знание продукции Apple будет вашим большим плюсом;
 • Свободное владение азербайджанским и русским языком
 • Знание английского языка-приветствуется.

Условия:

 • Возможность работать с брендом №1 на рынке IT техники
 • Оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым Кодексом АР.
 • Индивидуальную программу адаптации и поддержку на каждом этапе обучения;
 • Обучение от сертифицированного тренера Apple, по программе, разработанной компанией Apple;
 • Молодой и дружный коллектив.

Всех заинтересованных лиц просьба присылать CV по e-mail на адрес recruitment@asbc.az с указанием специальности в разделе “Subject”.

The Apple Premium Reseller iSpace chain of stores in Azerbaijan looking for Store Manager to join the company.

We are looking for a charismatic, responsible and motivated employee with experience in active customer service and strong administrative skills.

Main responsibilities:

•  Monthly planning for the implementation of the sales plan

• Determining the need for staff training and submitting an application for the organization of a training event;

• Evaluation of personnel on work processes and providing feedback to the manager, HR;

• Statement and control of daily tasks in the store;

• Conducting daily meetings with staff for the purpose of training, working out effective sales methods;

• Management of the order of goods and balances in the warehouse, the movement of goods

• Compliance with and control over the implementation of store standards;

• Implementation of work with the cash register and observance of cash discipline;

• Compliance with and control of merchandising rules;

• Ensuring the operation of the store in accordance with the law (compliance with safety and fire safety);

Main requirements:

• Experience as a store manager - 3 years

• Experience in sales - in stores selling İT equipment - required.

• Good communication skills, competent speech;

• Knowledge of Apple products will be your big benefit;

• Fluency in Azerbaijani and Russian

• Knowledge of English - welcomed.

Conditions:

• Opportunity to work with brand No. 1 in the IT equipment market

• Registration and social guarantees in accordance with the Labor Code of the Azerbaijan Republic.

• Individual adaptation program and support at each stage of education;

• Training from a certified Apple trainer, according to a program developed by Apple;

• Young and friendly team.

All interested persons are requested to send their CV by e-mail to recruitment@asbc.az with an indication of the vacancy in the “Subject” section.

 

Konsultasiya
Göndərildi
Təşəkkür edirik. Mesajınız uğurla göndərildi. Mütəxəssislərimiz tezliklə sizinlə əlaqə saxlayacaq.